Cows

Mae’r deunydd yn dangos sut i ddelio gyda gwastraff amaethyddol, mae’n helpu myfyrwyr i ddeall beth yw ystyr gwastraff organig ac anorganig, ac mae’n helpu myfyrwyr i adnabod y deddfwriaethau a’r cod ymarfer perthnasol ar gyfer rheoli gwastraff amaethyddol.

Rheolyddion

Defnyddiwch yr arwyddion ar waelod y sgrin i fynd drwy’r cyflwyniadau. Gallwch hefyd ddefnyddio’r botymau de a chwith ar eich bysellfwrdd, neu lusgo’ch bys i’r dde neu chwith os ydych yn defnyddio tabled/ffôn.

Gallwch chwyddo unrhyw ddarn o’r sgrin drwy ddal y botwm ‘alt’ a chlicio ar unrhyw adran o’r sleid yr ydych arno. Ailadroddwch y broses i fynd yn ôl i’r sgrin wreiddiol.

Gallwch symud i sesiwn arall o’r deunydd drwy ddewis y botwm dewislen ar gornel chwith ar dop y sgrin. Gallwch newid rhwng ieithoedd trwy wasgu’r botwm cyfieithu ar gornel dde ar dop y sgrin.

Ymwadiad

Mae'r wybodaeth a ddarperir yn yr adnodd hwn at ddibenion addysgol neu wybodaeth yn unig. Nid yw unrhyw gysylltiadau allanol yn gyfystyr â chymeradwyaeth gan adnodd unrhyw un o gynhyrchion, gwasanaethau neu farn y gorfforaeth, sefydliad neu'r unigolyn. Nid oes gan yr adnodd hwn unrhyw gyfrifoldeb am gywirdeb, cyfreithlondeb na chynnwys y wefan allanol nac am gysylltiadau dilynol. Cysylltwch â'r wefan allanol i gael atebion i gwestiynau ynghlŷn â chynnwys.